Agile Project Management

Zwinne zarządzanie projektami w organizacji

Metodyki zwinnego zarządzania projektami w organizacji, zwane także metodykami agile,coraz częściej są wdrażane nie tylko w obszarach stricte powiązanych z IT, ale także np. w obszarze prawnym.

Ideą, która stoi za wdrażaniem metodyk agile, jest skupienie się na elastyczności, transparentności oraz współpracy z klientem, a także na ludziach Podstawą działań jest szybkie dostosowanie się i otwartość na zmiany zachodzące w projekcie, oraz ich bieżące wdrażanie w trakcie trwania projektu.

W przeciwieństwie to tradycyjnego, kaskadowego (Waterfall) zarządzania projektami, w agile zakładamy, że w momencie rozpoczęcia projektu nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie jego całego przebiegu. Podzielenie pracy na krótkie (maksymalnie kilkutygodniowe) cykle, tzw. sprinty, pozwala na zapewnienie dużej elastyczności.

Cele zwinnego zarządzania projektami

Główne cele i zasady związane z metodykami agile zostały opublikowane w 2001 r. w dokumencie Agile Manifesto. Wskazano w nim cztery podstawowe wytyczne zwinnego zarządzania:

 • Ludzie i interakcje są ważniejsze od procesów i narzędzi
 • Działające oprogramowania jest ważniejsze od szczegółowej dokumentacji
 • Współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjowania umów
 • Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od skrupulatnej realizacji założonego planu


W związku z powyższymi założeniami, projekty realizowane w tej metodyce powinny charakteryzować się:

 • bliską współpracą z klientem
 • osiąganiem satysfakcji klientów
 • elastycznością i dynamicznym dopasowywaniem się do zmieniających się warunków
 • prostotą organizacyjną (samoorganizujące się zespoły o mało sformalizowanej strukturze)
 • koncentracją na członkach zespołu projektowego poprzez zapewnienie im swobody działań
 • minimalizacją kosztów i ryzyka
 • tworzeniem innowacyjnych i wartościowych rozwiązań na każdym etapie projektu.