FAQ

 • Od czego warto zacząć transformację cyfrową?

  W pierwszym kroku warto przeanalizować zarówno bieżące potrzeby organizacji, jak i narzędzia które zostały już wdrożone. Istnieje szeroki zakres kwestii, które należy przeanalizować przed rozpoczęciem budowania transformacji. Są to przykładowo:
  - Czy obecne narzędzia są przydatne w organizacji?
  - Które procesy możemy zautomatyzować?
  - Kto zarządza procesami związanymi z realizacją projektów?

 • Jakie są największe wyzwania transformacji cyfrowej?

  Precyzyjne określenie oczekiwań wobec transformacji
  Częstym problemem spotykanym na początku drogi do transformacji cyfrowej jest chęć przeprowadzenia rewolucji, a nie ewolucji sposobu funkcjonowania firmy. Tymczasem proces transformacji cyfrowej jest długotrwały i złożony, zwłaszcza w silnie rozbudowanych organizacjach. Częstą barierą hamującą wdrożenie cyfryzacji są nierealistyczne oczekiwania wobec tego procesu. Wynika to z wielu czynników takich jak podejście zespołu czy próby rozwiązania problemów tylko za pomocą narzędzi. Tymczasem dobrze zaplanowana oraz wdrożona strategia transformacji cyfrowej to zmiana dotykająca niemalże wszystkich aspektów funkcjonowania firmy- od warstwy technologicznej, po warstwę zarządczą.

  Brak nastawienia na transformację cyfrową jako konieczność
  Transformacja cyfrowa często napotyka wiele barier. Jedną z nich jest brak ujmowania transformacji cyfrowej w całościowej strategii rozwoju firmy. Tymczasem ujęcie transformacji cyfrowej w długofalowych założeniach firmy pozwala połączyć jej poszczególne etapy z innymi założeniami dotyczącymi rozwoju biznesu, czy to dotyczącym projektów, czy też poszczególnych działów, często stając się elementem przewagi konkurencyjnej.


  Brak wystarczających zasobów w firmie
  Brak odpowiednich zasobów to problem nie tylko transformacji cyfrowej, ale wielokrotnie także i innych procesów czy działów. W transformacji cyfrowej jednak nie dotyczy on pojedynczego projektu, ale zebrania zespołu, łączącego w sobie kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrażaniu narzędzi IT oraz wytyczania odpowiedniej ścieżki strategii transformacji cyfrowej. Dlatego warto rozważyć powierzenie tak złożonego procesu odpowiedniemu zespołowi ekspertów.

 • Jaki jest koszt przeprowadzenia transformacji?

  Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Koszty transformacji zależą od wielu czynników: zakresu zmian, ilości wdrażanych narzędzi oraz czasu trwania. Niewątpliwie jednak transformacja cyfrowa w dłuższej perspektywie oznacza obniżenie kosztów działalności firmy (wg. raportu 13 faktów o transformacji cyfrowej Fundacji Digital Poland aż o 19%) oraz wzrost wydajności.

 • Jakie narzędzia są wykorzystywane w digital transformation?

  Ciężko jednoznacznie wskazać pulę narzędzi które można wdrożyć w strategii transformacji cyfrowej, ponieważ ich zakres zależy od tego co już istnieje w organizacji oraz od prawidłowego określenia potrzeb. Można jednak wskazać kategorie takich narzędzi:

  Narzędzia do pracy zespołowej
  Software typu Robotic Process Automation (RPA)
  Narzędzia do zarządzania i przechowywania danych
  Narzędzia Client Relationship Management (CRM)
  Oraz wiele innych.