Proces transformacji cyfrowej
to nie tylko narzędzia

Proces transformacji cyfrowej zaczyna się od wizji. Stale przyspieszająca skala używania narzędzi IT w pracy, zarówno do automatyzacji powtarzalnych procesów (jak chociażby robotic process automation) czy narzędzi do pracy zespołowej sprawiła, że możemy skupić się na pracy twórczej, a czynności powtarzalne powierzyć algorytmom.

Warunkiem udanej transformacji cyfrowej jest otwartość zespołu

Kluczem do wdrożenia udanej strategii transformacji jest wypracowanie spójnej wizji zmiany, zadającej kluczowe pytanie: „Dlaczego to robimy?” oraz spójne zakomunikowanie zespołowi wizji, etapów oraz oczekiwań, a także opracowanie planu komunikacji zespołowej na każdym etapie zmiany. Tylko dzięki jasnej wizji oraz wytyczonej ścieżce „dokąd zmierzamy, jak to zrobimy” możliwe jest uzyskanie zaangażowania pracowników, niezbędne dla udanego procesu transformacji.

Transformacja cyfrowa

Czym jest digital transformation i co warto o niej wiedzieć?

Transformacja cyfrowa biznesu to nie tylko sam proces wdrażania nowych, innowacyjnych narzędzi IT do firmy. To tylko jeden z elementów układanki, zaś sama strategia transformacji cyfrowej to kompleksowa przemiana organizacji: modelu biznesowego, procesu zakupowego klienta oraz zwiększanie efektywności poszczególnych działów.


W sercu każdej transformacji biznesu leży klient i jego doświadczenia, niezależnie od tego, czy obszarem działalności firmy jest sektor przemysłowy czy usługowy. Celem digital transformation jest usprawnienie działania organizacji w taki sposób, aby jego doświadczenia związane z firmą stawały się coraz lepsze. Z tego względu, strategia transformacji cyfrowej jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb każdej firmy, począwszy od planu działania, a na wdrażanych narzędziach skończywszy.

DIGITAL TRANSFORMATION

Transformacja cyfrowa to maraton, nie sprint.

Transformacja cyfrowa rozumiana jako zmiana sposobu działania całej organizacji to długofalowe działanie, którego efekty nie będą widoczne w kilkumiesięcznej perspektywie.

Każdy biznes to ludzie w niej obecni, technologie już obecne czy utarte schematy postępowania. Wdrożenie strategii transformacji cyfrowej w każdym z tych obszarów to proces zmiany który powinien być zaplanowany oraz konsekwentnie realizowany w długofalowej perspektywie. To ciągły proces wdrażania innowacji i ulepszeń, zmierzający do budowania wartości dla firmy, zarówno z perspektywy klienta, jak i pracowników.

Jak wygląda przygotowanie do transformacji cyfrowej?

Transformacja cyfrowa w organizacji to cały wachlarz działań, który zaczyna się od nakreślenia elementów strategii, takich jak etapy wdrażania transformacji, plan zmian w poszczególnych działach oraz niezbędne narzędzia. Strategia transformacji cyfrowej powinna zatem uwzględniać wszystkie elementy układanki, uwzględniając w niej także narzędzia za pomocą których można usprawnić wybrane procesy.

Przykłady branż

Transformacja cyfrowa najczęściej dotyczy

 • Transport i logistyka

 • Przetwórstwo

 • Automotive

 • Podatki, prawo i doradztwo

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Masz inne pytanie? Skontaktuj się z nami.

 • Od czego warto zacząć transformację cyfrową?

  W pierwszym kroku warto przeanalizować zarówno bieżące potrzeby organizacji, jak i narzędzia które zostały już wdrożone. Istnieje szeroki zakres kwestii, które należy przeanalizować przed rozpoczęciem budowania transformacji. Są to przykładowo:
  - Czy obecne narzędzia są przydatne w organizacji?
  - Które procesy możemy zautomatyzować?
  - Kto zarządza procesami związanymi z realizacją projektów?

 • Jakie są największe wyzwania transformacji cyfrowej?

  Precyzyjne określenie oczekiwań wobec transformacji
  Częsty problemem spotykanym na początku drogi do transformacji cyfrowej jest chęć przeprowadzenia rewolucji, a nie ewolucji sposobu funkcjonowania firmy. Tymczasem proces transformacji cyfrowej jest długotrwały i złożony, zwłaszcza w silnie rozbudowanych organizacjach. Częstą barierą hamującą wdrożenie cyfryzacji są nierealistyczne oczekiwania wobec tego procesu. Wynika to z wielu czynników takich jak podejście zespołu czy próby rozwiązania problemów tylko za pomocą narzędzi. Tymczasem dobrze zaplanowana oraz wdrożona strategia transformacji cyfrowej to zmiana dotykająca niemalże wszystkich aspektów funkcjonowania firmy- od warstwy technologicznej, po warstwę zarządczą.


  Brak nastawienia na transformację cyfrową jako konieczność
  Transformacja cyfrowa często napotyka wiele barier. Jedną z nich jest brak ujmowania transformacji cyfrowej w całościowej strategii rozwoju firmy. Tymczasem ujęcie transformacji cyfrowej w długofalowych założeniach firmy pozwala połączyć jej poszczególne etapy z innymi założeniami dotyczącymi rozwoju biznesu, czy to dotyczącym projektów, czy też poszczególnych działów, często stając się elementem przewagi konkurencyjnej.


  Brak wystarczających zasobów w firmie
  Brak odpowiednich zasobów to problem nie tylko transformacji cyfrowej, ale wielokrotnie także i innych procesów czy działów. W transformacji cyfrowej jednak nie dotyczy on pojedynczego projektu, ale zebrania zespołu, łączącego w sobie kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrażaniu narzędzi IT oraz wytyczania odpowiedniej ścieżki strategii transformacji cyfrowej. Dlatego warto rozważyć powierzenie tak złożonego procesu odpowiedniemu zespołowi ekspertów.

 • Jaki jest koszt przeprowadzenia transformacji?

  Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Koszty transformacji zależą od wielu czynników: zakresu zmian, ilości wdrażanych narzędzi oraz czasu trwania. Niewątpliwie jednak transformacja cyfrowa w dłuższej perspektywie oznacza obniżenie kosztów działalności firmy (wg. raportu 13 faktów o transformacji cyfrowej Fundacji Digital Poland aż o 19%) oraz wzrost wydajności.

 • Jakie narzędzia są wykorzystywane w digital transformation?

  Ciężko jednoznacznie wskazać pulę narzędzi które można wdrożyć w strategii transformacji cyfrowej, ponieważ ich zakres zależy od tego co już istnieje w organizacji oraz od prawidłowego określenia potrzeb. Można jednak wskazać kategorie takich narzędzi:

  Narzędzia do pracy zespołowej
  Software typu Robotic Process Automation (RPA)
  Narzędzia do zarządzania i przechowywania danych
  Narzędzia Client Relationship Management (CRM)
  Oraz wiele innych.